Char annex

Savens tanschan curtas explicaziuns sco agid per gidar sasez. Lura han ils uffants il sentiment d’avair reussì quasi sulet. Uschia vegnan els segirs e plain fidanza.

Malou / 3 onns e 2 mais