Frar Gion Giachen

Chantar communablamain enritga la cumpagnia ed avra portas ad autras linguas. Melodia, ritmus e lirica envidan a far cun e d’experimentar cun la lingua.

Anaïs / 2 onns 2 mais
Thecla / 6 onns