Charret da cumpras

Nagin n’è memia pitschen per pudair gidar. Uffants vulan contribuir insatge a la cuminanza e sa sentir impurtants.

Marona / 3 onns e 10 mais
Dina / 1 onn e 6 mais