Det

Uffants dovran creschids che taidlan cun attenziun. Pertge ch’els vulan dir, quai ch’els han passentà. Els vulan discurrer sur da quai ch’als occupa. Lura discurran els numnadamain particularmain gugent e bler. Els dovran avunda temp per exprimer, tge ch’è impurtant per els.

Nina / 2 onns 5 mais