Poppas

En il gieu da rolla elavuran ed interiuriseschan ils uffants quai ch’els han vivì. Quai ha gronda valur.

Nils / 3 onns e 5 mais
Tim / 3 onns e 6 mais