Smartphone

Smartphones ed auters apparats digitals fan part da nos mintgadi. Igl è impurtant che creschids dovran quels en la preschientscha d’uffants a moda conscienta e limitada. Pertge ch’uffants dovran ch’ins discurra cun els, per pudair sviluppar lur lingua.

Davin 2 onns 4 mais